Apostolat Maryjny

Historia Apostolatu Maryjnego w Świdnicy

Apostolat Maryjny w Świdnicy, został założony w 1983 roku, przez ś.p. Księdza Dyrektora Teofila Herrmanna CM, który przybył do naszej miejscowości na zaproszenie ówczesnego proboszcza, księdza Edwarda Kornausa.

Wsłuchując się w Słowo Boże i gorliwe zachęcanie przez ks. Herrmanna do czynienia dobra poprzez Maryję Niepokalaną, duża liczba osób, przyjmując Cudowny Medalik, wyraziła chęć przynależności do nielicznego wówczas świeckiego ruchu, zwanego Apostolatem Maryjnym.

Z uwagi na fakt, że wieś Ochla, administracyjnie należała do parafii p.w. Świętego Marcina w Świdnicy, początkowo do Apostolatu Maryjnego, zgłosiły się osoby z obydwu tych miejscowości.

Pierwszą przewodniczącą została ś.p. mgr Józefa Wolak, wykładowca w Seminarium Duchownym, w Paradyżu i jednocześnie mieszkanka Ochli. Doceniamy Jej wkład w przygotowanie pierwszych spotkań formacyjnych obydwu grup.

W 1985 roku, grupa AM z Ochli, usamodzielniła się i przewodniczącą tej grupy została Weronika Jeżycka, natomiast w Świdnicy funkcję przewodniczącej objęła Alicja Sztul. W 2000 roku, Roku Wielkiego Jubileuszu, w Ochli powstała samodzielna Parafia pw. Najświętszej Trójcy, obejmująca Ochlę, Jeleniów i Kiełpin. Proboszczem parafii i jednocześnie Opiekunem Duchowym Apostolatu Maryjnego został ks. Tadeusz Lityński.

Duchowymi Opiekunami grupy w Świdnicy byli: ks. Edward Kornaus, ks. Czesław Kroczak, ks. Andrzej Grządziel, ks. Jan Wnuk-Lipiński, ks. Stanisław Jażdżewski, ks. Andrzej Pomietło i ks. Robert Tomalka. Obecnie duchową opiekę sprawuje ks Tomasz Filiczkowski.

Zmieniały się także przewodniczące. Po Alicji Sztul, funkcję obejmowały kolejno: Danuta Zwardoń, Małgorzata Daszczyszak i Stanisława Oliwa.

Przez kolejne lata staramy się godnie wypełniać obowiązki Apostołów Maryjnych czyniąc dobro z pomocą Niepokalanej.

Zgodnie ze statutem AM, każdego 27 dnia miesiąca, odbywamy wspólnotowe spotkania formacyjne i czynnie uczestniczymy w zamawianych przez nas w różnych intencjach Mszach Świętych.

Podejmujemy skromne czyny apostolskie, odwiedzamy chore osoby, obejmujemy modlitwą potrzebujących i rozdajemy Cudowne Medaliki.

Każdego roku w maju i październiku włączamy się w nieustającą modlitwę różańcową w intencji Ojczyzny.

Corocznie w listopadzie modlimy się Nowenną do Niepokalanej Cudownego Medalika, którą kończymy Mszą Świętą w intencjach członków Apostolatu Maryjnego i wszystkich noszących Cudowny Medalik.

Mimo osobnych spotkań formacyjnych grup z Ochli i Świdnicy, wspólnie organizowaliśmy uroczyste spotkania jubileuszowe oraz pielgrzymowaliśmy do wielu Sanktuariów Maryjnych.

Wraz z wszystkimi członkami Apostolatu Maryjnego naszej Diecezji zielonogórsko gorzowskiej, czujemy się fundatorami jednej ze stacji Kalwarii Rokitniańskiej, która nazwana została „Martwe Ciało”. Z wielką satysfakcją uczestniczyliśmy w pielgrzymce do Rokitna w 2003 roku, podczas której Biskup Paweł Socha dokonał poświęcenia tej stacji.

23 września 2018 roku, z dumą świętowaliśmy Jubileusz 35-lecia naszej działalności.

Jesteśmy, od 37 lat skromnymi, lecz bardzo wytrwałymi poddanymi NMP Niepokalanej; jesteśmy otwartą grupą modlitewną, która doskonaląc swoją duchowość w szkole Maryi, służy Jezusowi oddziaływując na otoczenie w duchu braterskiej miłości przez wzajemną uczynność.

WSZYSTKO Z NIEPOKALANĄ !!

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
117 0.090086936950684